วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
English | Thai 

ปฎิทินในแวดวงอสังหาฯ

มิถุนายน 2562
20 - 21 มิ.ย. 62 08:30 - 16:30 น.
   
ชื่องาน : อบรมหลักสูตร ครั้งที่ 4 The Digital Age of Marketing การตลาด 5.0 เพื่อธุรกิจอสังหาฯ  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17
25 มิ.ย. 62 13.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดพิษณุโลก และตากปี 2562  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา
28 มิ.ย. 62 13.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดภูเก็ต และหัวหิน-ชะอำ ปี 2562  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
กรกฎาคม 2562
05 ก.ค. 62 13.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดสงขลา สุราษฎร์-ธานี และนครศรีธรรมราช ปี 2562  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
10 ก.ค. 62 13.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมแคนทารี โคราช
24 ก.ค. 62 13.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ปี 2562  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
31 ก.ค. 62 13.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดอุดรธานี และ อุบลราชธานี ปี 2562  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
พฤศจิกายน 2562
20 พ.ย. 62 09.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง 2 จังหวัด (อยุธยา และสระบุรี) ปี 2563  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
25 พ.ย. 62 09.00 - 12.00 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์ทิศที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก)  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
25 พ.ย. 62 13.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์ทิศที่อยู่อาศัย EEC 3 จังหวัด ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
28 พ.ย. 62 09.00 – 12.00 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์ทิศที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 (ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม)  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
28 พ.ย. 62 13.00 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : วิเคราะห์ทิศที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 (ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และหัวหิน-ชะอำ)  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)