ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2019  ( 30 มกราคม 2562 )

วัน เวลา – วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 17.30 น.

สถานที่ – ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย – สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  สมาคมอาคารชุดไทย และ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม – สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 02-258-6560-62 , สมาคมอาคารชุดไทย 02-862-3344 , 3341 และ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 02-440-1274-5
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)