วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
English | Thai 

เกี่ยวกับ REIC > รายงานประจำปี


          

 


 • รายงานประจำปี 2560 รายงานประจำปี 2560[10.5 MB] Download รายงานประจำปี 2560 [7.6 MB] EBook รายงานประจำปี 2560 EBook

 • รายงานประจำปี 2559 รายงานประจำปี 2559[58.6 MB] Download รายงานประจำปี 2559 [47.9 MB] EBook รายงานประจำปี 2559 EBook

 • รายงานประจำปี 2558 รายงานประจำปี 2558[7.9 MB] Download รายงานประจำปี 2558 [6.7 MB]

 • รายงานประจำปี 2557 รายงานประจำปี 2557[4.6 MB] Download รายงานประจำปี 2557 [4.4 MB]

 • รายงานประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2556[12.0 MB] Download รายงานประจำปี 2556 [10.0 MB]

 • รายงานประจำปี 2555 รายงานประจำปี 2555[17.9 MB] Download รายงานประจำปี 2555 [17.0 MB]

 • รายงานประจำปี 2554 รายงานประจำปี 2554[5.1 MB] Download รายงานประจำปี 2554 [4.9 MB]

 • รายงานประจำปี 2553 รายงานประจำปี 2553[16.7 MB] Download รายงานประจำปี 2553 [14.5 MB]

 • รายงานประจำปี 2552 รายงานประจำปี 2552 [8.8 MB] Download รายงานประจำปี 2552 [8.4 MB]

 • รายงานประจำปี 2551 รายงานประจำปี 2551 [6.3 MB] Download รายงานประจำปี 2551 [5 MB]

 • รายงานประจำปี 2550 รายงานประจำปี 2550 [7.8 MB] Download รายงานประจำปี 2550 [5 MB]

 • รายงานประจำปี 2549 [5.7 MB] [5 MB]

 • รายงานประจำปี 2548 [4.8 MB] [4 MB]

 • รายงานประจำปี 2547 [5.9 MB] [5 MB]