วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
English | Thai 

เกี่ยวกับ REIC > ติดต่อ REIC


          

 

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
63 ถ. พระรามที่ 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0 - 2202 - 1768
โทรสาร : 0 - 2643 - 1252
อีเมล์ : info@reic.or.th

แผนที่ :

คลิกแผนที่ขนาดใหญ่แผนที่ขนาดใหญ่