สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
English | Thai 

กิจกรรมของ REIC ทั้งหมด

ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ ทั้งหมด

โครงการบ้านประชารัฐ กรมบังคับคดี
ข่าว REIC จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

มาตราการกระตุ้นอสังหาิริมทรัพย์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
แผนที่รถไฟฟ้ามหานคร


กฎหมายอสังหาฯ ทั้งหมด

Follow us : Follow REIC on FacebookFollow REIC on TwitterFollow REIC on YouTubeFollow REIC on Line@วารสารศูนย์ข้อมูลฯ (GHB-REIC Journal)InfoGraphics REICข้อมูลรายโครงการพร้อมขาย โครงการละ 700 บาท ติดต่อสอบถาม : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

สรุปข้อมูลโครงการเปิดใหม่ รายเดือน
พิเศษแถมฟรี ข้อมูลโครงการบ้านจัดสรร เปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

Smart REIC App for Android (ข้อมูล ข่าวสาร อสังหาริมทรัพย์)

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประชาชน

eBooks วารสาร GHB-REIC ฉบับที่ 9

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล
ปรับปรุงล่าสุด 15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิฯ
ก.ย.62 เเละ Q3/62

- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ต.ค. 62
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ต.ค. 62
- ที่อยู่อาศัยเปิดตัวขายใหม่ กรุงเทพ-ปริมณฑล
ต.ค.62 และ Q3/62
- ที่อยุ่อาศัยเปิดตัวขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
ต.ค.62
และ Q3/62
14 พ.ย. 62
-รายได้จากการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสนามกอล์ฟ ต.ค.62

สินเชื่อที่อยู่อาศัย Q3/62
 > สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่
  > สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง
  > สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่
  > สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก.ย. 62 และ Q3/62
- สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-ตัวแทนหรือนายหน้า Q3/62
- สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-เตรียมสถานที่ก่อสร้าง Q3/62
- สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-รับเหมาก่อสร้าง Q3/62
- สินเชื่อสังหาริมทรัพย์-วิศวกรรมโยธา Q3/62
สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ(ทั่วประเทศ) Q3/62
 > อาคารสำนักงาน
  > ศูนย์การค้า
  > โรงแรม-รีสอร์ท
  > โรงงาน
  > สนามกอล์ฟ
  > ที่ดินเปล่า
  > อพาร์ทเม้นท์
12 พ.ย.62
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ก.ย.62
- สร้างเสร็จจดทะเบียน ก.ย.62
- จำนวนนักท่องเที่ยว ก.ย. 62
การโอนกรรมสิทธิ์ ทั่วประเทศ ก.ย. 62 เเละ Q3/62
> ที่อยู่อาศัย
> อสังหาริมทรัพย์
1 พ.ย. 62
- การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว แยกตามสัญชาติ ส.ค.62 และQ2/62
- การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว แยกตามจังหวัด ส.ค.62 และQ2/62
- การจดทะเบียนเช่าทีดิน ส.ค.62 และQ2/62
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค) มิ.ย.62 Q2/62 และปี 61
29 ต.ค. 62
- ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) H1/62

- ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) H1/62

- ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) H1/62

- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) H1/62

- ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่
(จังหวัดหลักของภูมิภาค) H1/62
- ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่
(จังหวัดหลักของภูมิภาค) H1/62

- ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม
(จังหวัดหลักของภูมิภาค) H1/62
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย
(จังหวัดหลักของภูมิภาค) H1/62

-ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิฯ ส.ค.62
-การโอนกรรมสิทธิ์ ทั่วประเทศ ส.ค. 62
  >
ที่อยู่อาศัย
  >
บ้านเดี่ยว
  >
บ้านแฝด
  >
ทาวน์เฮ้าส์
  >
อาคารพาณิชย์
  >
อาคารชุด
  >
อพาร์ทเมนท์
  >
อาคารสำนักงาน
  >
ศูนย์การค้า
  >
โรงเเรม
  >
โรงงาน
  >
ที่ดินเปล่า
  >
อื่นๆ
22 ต.ค. 62
- ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา
ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล Q3/62
18 ต.ค. 62
-ข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ ก.ค. 62
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
  > ตึกแถวพักอาศัย
  > ทาวน์เฮ้าส์
  > บ้านเดี่ยว
  > บ้านแฝด
  > แฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพัก
  > อาคารชุด
-ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ส.ค. 62
-ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง ก.ย. 62 เเละ Q3/62
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ก.ย. 62
-ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ส.ค. 62

- ข้อมูลสนามกอล์ฟ Q3/62
-รายได้จากการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสนามกอล์ฟ ก.ย.62
-ข้อมูลโรงเเรมเเละรีสอร์ททั่วประเทศ Q4/61
-
จำนวนนักท่องเที่ยว ส.ค. 62
4 ต.ค. 62
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย (HDSI) Q3/62

- ดัชนีความคาดหวังด้านยอดขาย
ในอีก 6 เดือนข้างหน้าของผู้ประกอบการ Q3/62

- ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) Q3/62
- ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย
(บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) Q3/62

- ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว Q3/62
- ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ Q3/62
- ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่าง
การขาย Q3/62
26 ก.ย.62
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ Q2/62
การโอนกรรมสิทธิ์ ทั่วประเทศ ก.ค. 62 เเละ Q2/62
  > ที่อยู่อาศัย
  > บ้านเดี่ยว
  > บ้านแฝด
  > ทาวน์เฮ้าส์
  > อาคารพาณิชย์
  > อาคารชุด
  > อพาร์ทเมนท์
  > อาคารสำนักงาน
  > ศูนย์การค้า
  > โรงเเรม
  > โรงงาน
  > ที่ดินเปล่า
  > อื่นๆ
13 ก.ย.62
-ข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง Q2/62
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
  > ตึกแถวพักอาศัย
  > ทาวน์เฮ้าส์
  > บ้านเดี่ยว
  > บ้านแฝด
  > แฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพัก
  > อาคารชุด
12 ก.ย.62
>ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์

19 ส.ค. 62
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ Q2/62
-อัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ย Q2/62
19 ก.ค. 62
-ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) มิ.ย.62

-ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่
(จังหวัดของภูมิภาค) มิ.ย.62
12 ก.ค.62
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน พ.ค.62
- สร้างเสร็จจดทะเบียน พ.ค.62
การโอนกรรมสิทธิ์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พ.ค.62
 > ที่อยู่อาศัย
 > อาคารสำนักงาน
  > ศูนย์การค้า
  > โรงแรม-รีสอร์ท
  > โรงงานอุตสาหกรรม
  > ที่ดินเปล่า

10 ก.ค. 62
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิฯ พ.ค.62
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย มิ.ย. 62
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง มิ.ย. 62 และ Q2/62
30 พ.ค.62
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
การเคหะแห่งชาติ(กคช)Q1/62
16 พ.ค. 62
- รายได้จากการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสนามกอล์ฟ เม.ย.62
28 มี.ค. 62
- สัดส่วนการเก็งกำไร มี.ค. 62
- ประชากรและครัวเรือน ปี 61
 > จำนวนที่อยู่อาศัยสะสม ทั่วประเทศ
  > ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ
  > จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
6 มี.ค.62
- จำนวนนักท่องเที่ยว
   และอัตราเฉลี่ยการเข้าพักแรม
Q4/61และปี 61
12 ก.พ. 62
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
Q4/61 และ ปี 61

- สร้างเสร็จจดทะเบียน
Q4/61 และ ปี 61
14 ม.ค.62
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
Q4 และ ปี 2561
7 ธ.ค.61
- จำนวนห้องพักที่ขายได้
   จำนวนห้องพักที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว
   ระยะเวลาพำนักและจำนวนสถานที่พักแรม Q4/60
โดย กรมการท่องเที่ยว
19 ก.พ.61
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง
Q4/60 และปี60
กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย
กนง. ณ 6 พ.ย.62 
 
  
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด