สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
English | Thai 

สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th


ประเภทสมาชิก


สมาชิกพิเศษ (Premium Member) สามารถรับข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ตามตารางแนบ
>อ่านรายละเอียด <


         
*ชื่อ
*นามสกุล  
*อายุ
*เกิดวันที่
เพศ
*ที่อยู่
หมู่บ้าน/อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน
*ประเทศ
*เมือง/รัฐ
*จังหวัด
*อำเภอ/เขต
*ตำบล/แขวง
*รหัสไปรษณีย์
*การศึกษา
*หน่วยงาน/อาชีพ
*อาชีพอื่นๆ
*เบอร์โทรศัพท์
* ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
*การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ  
*อีเมล (ใช้เป็น UserID)
*รหัสผ่าน (Password)
*ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
 
 


    ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) เป็นสิ่งสำคัญ และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนั้น จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียน ผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์ www.reic.or.th
    ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะปรับปรุงประเภทผู้ใช้ข้อมูล โดยกำหนดเป็น 2 ประเภทคือ สมาชิกทั่วไป และสมาชิกพิเศษ

คลิกดูที่นี่ --> รายละเอียดประเภทสมาชิกและสิทธิการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ www.reic.or.th

ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 1. กรอกแบบฟอร์ม ลงทะเบียนผู้ใช้ข้อมูลใหม่ โดยสมัครจากหน้าเว็บศูนย์ข้อมูลฯ โดยเลือก ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร และกรอกตามรายละเอียดที่กำหนด โดยเครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องป้อน
 2. อีเมล : ที่ใช้กรอกข้อมูล ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริง (เพื่อใช้ส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ท่าน)
 3. รหัสผ่าน :
  • รหัสผ่านความยาวไม่เกิน 6 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านของคุณต้องไม่มี ช่องว่างหรือตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
  • ควรเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C), ตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c), ตัวเลข (เช่น 1, 2, 3) เป็นต้น
 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม ส่งข้อมูล ระบบจะส่งอีเมลไปหาท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันการเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ใช้(อีเมล) และรหัสผ่าน สำหรับการอ้างอิงในการใช้สิทธิที่กำหนด
 5. หากท่านที่สมัครสมาชิกมาแล้ว และไม่ได้รับการติดต่อ กลับทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ แสดงว่า อาจมีข้อผิดพลาด บางประการ ขอความกรุณาท่านแจ้งกลับมาทางอีเมล: webmaster@reic.or.th เพื่อทางศูนย์ข้อมูลฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับท่านต่อไป

ลืมรหัสผ่านสมาชิก

ในกรณีคุณลืมรหัสผ่าน หลังจากที่ได้เคยยืนยันการเป็นสมาชิกกับศูนย์ข้อมูลฯ แล้ว เพียงคุณคลิกในหัวข้อ ลืมรหัสผ่าน พิมพ์อีเมลของคุณที่ใช้สมัครสมาชิก ในช่อง ชื่อผู้ใช้(อีเมล)  จากนั้นคลิกปุ่ม Submit คุณจะได้รับรหัสผ่านใหม่ทาง
อีเมลของคุณ.